Pravidla použití stránek

Chování uživatelů na stránkách Elektrokola v Brně

Návštěvou, procházením a používáním stránek Elektrokola v Brně se uživatel zavazuje řídit platnými právními předpisy České republiky, vždy bude jednat v souladu s dobrými mravy. Nebude poškozovat dobré jméno a práva provozovatele stránek Elektrokola v Brně ani ostatních uživatelů.

Uživatel se dále zavazuje, že nebude

  • Zasahovat jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele stránek Elektrokola v Brně do obsahu či technické podstaty stránek Elektrokola v Brně.
  • Zasahovat do bezpečnosti nebo ohrožovat bezpečnost stránek Elektrokola v Brně.
  • Přistupovat na stránky Elektrokola v Brně, zadávat, měnit anebo číst data na stránkách Elektrokola v Brně za pomoci automatizovaných skriptů nebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat, případně hromadně vytěžovat informace.
  • Zasahovat ostatním uživatelům do užívání stránek Elektrokola v Brně, případně jakýmkoli způsobem jim bránit v používání stránek Elektrokola v Brně.
  • Pokoušet se získat přístup ke stránkám, které jsou vyloučeny z veřejného používání.
V případě, že uživatel poruší tato pravidla, bude ze strany provozovatele stránek Elektrokola v Brně takové jednání považováno za porušení pravidel použití a tomuto uživateli bude přístup na stránky Elektrokola v Brně znemožněn.

Odpovědnost provozovatele stránek Elektrokola v Brně

Za případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek je plně zodpovědný uživatel. Provozovatel stránek Elektrokola v Brně za ně nenese jakoukoli odpovědnost.

Provozovatel stránek Elektrokola v Brně může provést změnu pravidel. Aktuální pravidla jsou dostupná vždy na této stránce.